Wunder - Taste the  difference

Wunder d.o.o je proizvodjač konditorskih proizvoda sa sedištem u Nišu, ul. Kozaračka br 30, Srbija. Fabrički pogoni "Wunder"-a se nalaze u Aleksandrovu, opština 18252 Merošina i pogon vafel proizvoda u opštini 37260 Varvarin.
Kompanija "Wunder" je osnovana 2002. godine kao Joint venture company. Osnivači su kompanije "Vulić&Vulić"d.o.o iz Niša i "Eurochem" GmbH iz Beča. Od svog osnivanja nudi široku paletu proizvoda: kakao, mlečnih, lešnik i čokoladnih dezerata i vafel poslastica nastalih kao rezultat automatizovanog procesa proizvodnje, kojim rukovode iskusni tehnolozi. Proizvodna oprema svojim kvalitetom garantuje ne samo kvalitet proizvoda već omogućava brzi razvoj i fleksibilnu proizvodnju, tako da uz originalni dizajn ovo predstavlja pravo osveženje na tržištu. Kapacitet fabrika je 4500 tona godišnje u asortimanu proizvoda. Kompanija "Wunder" je započela proizvodnju, septembra 2002. godine. Ukupan broj zaposlenih ljudi je preko 60 radnika, od kojih 15 sa visokom stručnom spremom. Iskusni timovi, svako u svom domenu, rukovode i kontrolišu potpuno automatizovanu proizvodnju, koja se odvija u tri smene. Počev od receptura preko unosa sirovina i izrade krem mase do transporta, kompjuterska kontrola pruža mogućnost izuzetno preciznog vođenja poslovanja. Izradi ambalaže se takođe poklanja posebna pažnja. Nakon održanog konkursa za dizajn, na kome je učestvovalo više kuća, vođeni marketinškim istraživanjem, potrošači su se odlučili za najbolji dizajn. Ovo grafičko rešenje je zaštićeno u Saveznom Zavodu za patente i danas predstavlja prepoznatljiv imidž Wunder proizvoda. Materijal za izradu ambalaže je potpuno neškodljiv za čovekovu okolinu jer se u potpunosti reciklira, a tehnologija izrade isključuje svaku mogućnost plagijata i pruža odličnu zaštitu od vlage i mehaničkih uticaja.
Sirovine i gotovi proizvodi su pod redovnom kontrolom akreditovanih laboratorija. Svaki od proizvoda koji se plasira na tržište ima i certifikat o zdravstvenoj ispravnosti. Wunder proizvodi sa visoko energetskim vrednostima predstavljaju odličan obrok za decu, sportiste i rekonvalescente zbog bogatog sadržaja mlekom, mlečnim mastima i mineralima, kao i za svakodnevnu upotrebu.

Proizvodi

Safety Tested
HACCP
Safety Tested